Aankondiging

Versie gepubliceerd op 20 maart 2021
Klik hier om de NoR te downloaden

79e Goudse Zeilweek 2021


Georganiseerd door het Comité Goudse Zeilweek

 (Roei- en Zeilvereniging “Gouda” & GWV Elfhoeven)

Aankondiging van de wedstrijden
Zaterdag 22 en zondag 23 mei 2021

 1. REGELS
  1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de “Regels voor Wedstrijdzeilen” (RvW).
  1.2       De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen bepalingen van de aankondiging wijzigen.

1.3       Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet in bezit  zijn van de vereiste licentie.

 1. WEDSTRIJDBEPALINGEN

De organisatie zal geen wedstrijdbepalingen printen. De wedstrijdbepalingen zullen uiterlijk maandag 17 mei 2021 gepubliceerd worden op de website www.goudsezeilweek.nl

3.         DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
3.1       Deelname is toegestaan in de volgende klassen: Optimist , Splash, Laser, RS Feva, RS 500, O-jol, Valk, Randmeer, 16m2, Pampus, Efsix,Valken open kielboot klasse.
3.2       Inschrijving dient vooraf te geschieden via www.goudsezeilweek.nl. Er kan online tot en met donderdag 20 mei 24.00 uur ingeschreven worden. Deelnemers kunnen daarna bij de registratie  op vrijdagavond en zaterdagochtend inschrijven.

3.3       Betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden bij registratie. Het inschrijfgeld bedraagt: meermansboten € 30,-, eenmansboten  25,-, jeugd meermansboten € 20,- en jeugd eenmansboten € 15,-.

4.         PROGRAMMA
4.1       Deelnemers dienen zich te melden bij de organisatie. Dit kan op de vrijdagavond voor het evenement bij GWV Elfhoeven van 19.00 tot 21.00 uur. Op zaterdagochtend kan dit zowel bij GWV Elfhoeven als bij Roei- en Zeilvereniging ’Gouda’ van 08.30 tot 10.00 uur.
4.2       Op beide dagen zijn in principe 4 wedstrijden gepland. Als de weersvoorspellingen voor de zondag dermate slecht zijn dat er mogelijk niet gevaren kan worden dan behoudt de wedstrijdorganisatie het recht om op zaterdag eventueel 5 wedstrijden te varen. Op zaterdag zal de eerste start om 10.30  uur plaatsvinden, op zondag om 10.00 uur. De 2e wedstrijd op een dag wordt z.s.m. na wedstrijd 1 gestart, na de 2e wedstrijd zal er geluncht worden. Op de wal wordt het tijdstip van de 3e en 4e wedstrijd bekend gemaakt.
4.3       Het eerste waarschuwingssein zal op zaterdag om 10.25 uur klinken en op zondag om 9.55 uur. De 2e  wedstrijd op een dag wordt z.s.m. na wedstrijd 1 gestart, na de 2e wedstrijd zal er geluncht worden. Op de wal wordt het tijdstip van de 3e en 4e  wedstrijd bekend gemaakt.
4.4       Op zaterdag zal de eerste klasse  na 16.00 uur niet meer gestart worden. Op zondag zal de eerste klasse na 15.00 uur niet meer gestart worden.

 1. METING
  5.1 Boten dienen in het bezit te zijn van een geldige meetbrief.


6          LOCATIE EN WEDSTRIJDWATER
6.1       De wedstrijden worden gevaren op de ’s-Gravenbroekseplas en de Elfhoevenplas en worden   georganiseerd vanuit de havens van de Roei- en Zeilvereniging ’Gouda’ en GWV Elfhoeven.
6.2       Op zondagochtend kan het druk zijn bij de doorvaart tussen de beiden plassen. Er is een brugdienst en sleepdienst/verkeersregelaar aanwezig in een motorboot.
6.3       De verdeling van de klassen over de beide plassen zal in de lokale wedstrijdbepalingen bekend gemaakt worden.

 1. BANEN
  8.1 Op beide plassen zal gebruikt gemaakt worden van banenkaarten. Deze banenkaarten zijn bij registratie op beide verenigingen te verkrijgen.
 2. SCOREN

9.1       (a) Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

(b) Wanneer 5 wedstrijden of meer zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score.

 1. RADIOCOMMUNICATIE
  10.1 Terwijl een deelnemer wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.
 2. PRIJZEN
  11.1 Per klasse worden er prijzen uitgereikt.
  Bij 3  t/m 5 deelnemers wordt er 1 prijs uitgereikt.
  Bij 6 t/m 10 deelnemers worden er 2 prijzen uitgereikt.
  Bij 15 of meer deelnemers zullen er 3 prijzen uitgereikt worden.
  11.2     De prijsuitreiking zal op zondag zsm na de wedstrijden gehouden worden bij de GWV Elfhoeven. Het tijdstip zal z.s.m. op beide locaties bekend gemaakt worden.
 3. RISICO VERKLARING

12.1     RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.

Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

12.2     De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 1. VERZEKERING
  13.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van  € 1.500.000,- per evenement of het equivalent daarvan.
 2. OVERIGE INFORMATIE
  14.1 Op vrijdag kan er vanaf 18.00 uur op beide verenigingen gelierd worden. Op zaterdagochtend kan er vanaf 08.00 uur gelierd worden.
  14.2     Aanwijzingen van beachmasters en/of parkeerregelaars dienen te allen tijde opgevolgd worden.
  14.3     Het adres van de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ is Notaris d’Aumerielaan 35, 2811 HS te Reeuwijk. Het adres van GWV Elfhoeven is Platteweg  73, 2811 HR Reeuwijk.
  14.4     Via het contactformulier op www.goudsezeilweek.nl kan er contact opgenomen worden met de organisatie.

Het Comité Goudse Zeilweek nodigt je van harte uit om je in te schrijven voor deze 79e editie van de Goudse Zeilweek.