Aankondiging

Versie gepubliceerd op 09 april 2019.
Klik hier om de NoR te downloaden

Georganiseerd door het Comité Goudse Zeilweek
 (Roei- en Zeilvereniging “Gouda” & GWV Elfhoeven)

Aankondiging van de wedstrijden
Zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019

1.                  REGELS
1.1         De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de “Regels voor Wedstrijdzeilen” (RvW).
1.2          De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.

2.            DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
2.1          Deelname is toegestaan in de volgende klassen: Optimist, Splash, Laser, RS Feva, RS 500, , O-jol, Valk, Randmeer, 16m2, Pampus, Efsix, Valk, Solo
2.2         Inschrijving dient vooraf te geschieden via www.goudsezeilweek.nl. Er kan online tot en met donderdag 17 mei 24.00 uur ingeschreven worden. Deelnemers kunnen daarna bij de inschrijving op vrijdagavond en zaterdagochtend inschrijven.

3.            INSCHRIJFGELD
3.1          Het inschrijfgeld bedraagt: meermansboten € 30,-, eenmansboten € 25,-, jeugd meermansboten € 20,- en jeugd eenmansboten € 15,-.

4.            PROGRAMMA
4.1          Deelnemers dienen zich te melden bij de organisatie. Dit kan op de vrijdagavond voor het evenement bij GWV Elfhoeven van 19.00 tot 21.00 uur. Op zaterdagochtend kan dit zowel bij GWV Elfhoeven als bij Roei- en Zeilvereniging ’Gouda’ van 08.30 tot 10.00 uur.
4.2          Op beide dagen zijn in principe 4 wedstrijden gepland. Als de weersvoorspellingen voor de zondag dermate slecht zijn dat er mogelijk niet gevaren kan worden dan behoudt de wedstrijdorganisatie het recht om op zaterdag eventueel 5 wedstrijden te varen. Op zaterdag zal de eerste start om 10.30 uur plaatsvinden, op zondag om 10.00 uur. De 2e wedstrijd op een dag wordt z.s.m. na wedstrijd 1 gestart, na de 2e wedstrijd zal er geluncht worden. Op de kant wordt het tijdstip van de 3e en 4e wedstrijd bekend gemaakt.
4.3          Het eerste waarschuwingssein zal op zaterdag om 10.25 uur klinken en op zondag om 9.55 uur. De 2e wedstrijd op een dag wordt z.s.m. na wedstrijd 1 gestart, na de 2e wedstrijd zal er geluncht worden. Op de kant wordt het tijdstip van de 3e en 4e wedstrijd bekend gemaakt.
4.4          Op zaterdag zal de eerste klasse na 16.00 uur niet meer gestart worden. Op zondag zal de eerste klasse na 15.00 uur niet meer gestart worden.

5.            METING
5.1          Boten dienen in het bezit te zijn van een geldige meetbrief.

6.            WEDSTRIJDBEPALINGEN
6.1          De organisatie zal geen wedstrijdbepalingen printen. De wedstrijdbepalingen zullen uiterlijk maandag 14 mei 2018 gepubliceerd worden op de website www.goudsezeilweek.nl

7.            LOCATIE EN WEDSTRIJDWATER
7.1          De wedstrijden worden gevaren op de ’s-Gravenbroekseplas en de Elfhoevenplas en worden georganiseerd vanuit de havens van de Roei- en Zeilvereniging ’Gouda’ en GWV Elfhoeven.
7.2          Op zondagochtend kan het druk zijn bij de doorvaart tussen de beiden plassen. Er is een brugdienst en sleepdienst/verkeersregelaar aanwezig in een motorboot.
7.3          De klassen 16m2, Pampus, Laser, O-jol en Valk varen Zaterdag op de ’s Gravenbroekseplas en zondag op de Elfhoevenplas. De klassen Optimist, Splash, Laser (4.7/radiaal/standaard), RS Feva, , RS 500, Efsix en Randmeer varen zaterdag op de Elfhoevenplas en zondag op de ’s-Gravenbroekseplas.

Let op: 7.3 kan wijzigen. Wijzigingen zullen uiterlijk 4 juni op de website bekend gemaakt worden.

8.            BANEN
8.1          Op beide plassen zal gebruikt gemaakt worden van banenkaarten. Deze banenkaarten zijn bij registratie op beide verenigingen te verkrijgen.

9.            SCOREN
9.1          Het lage-punten systeem van Appendix A zal worden toegepast.
(a) Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
(b) Wanneer 5 wedstrijden of meer zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score.

10.       RADIOCOMMUNICATIE
10.1       Terwijl een deelnemer wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

11.          PRIJZEN
11.1       Per klasse worden er prijzen uitgereikt.
Bij 1 t/m 5 deelnemers wordt er 1 prijs uitgereikt.
Bij 6 t/m 10 deelnemers worden er 2 prijzen uitgereikt.
Bij 15 of meer deelnemers zullen er 3 prijzen uitgereikt worden.
11.2       De prijsuitreiking zal op zondag z.s.m. na de wedstrijden gehouden worden bij de GWV Elfhoeven. Het tijdstip zal z.s.m. op beide locaties bekend gemaakt worden.

12.          AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
12.1       Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, zie RvW Regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

13.          VERZEKERING
13.1       Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van € 1.500.000,- per evenement of het equivalent daarvan.

14.          OVERIGE INFORMATIE
14.1       Op vrijdag kan er vanaf 18.00 uur op beide verenigingen gelierd worden. Op zaterdagochtend kan er vanaf 08.00 uur gelierd worden.
14.2       Aanwijzingen van beachmasters en/of parkeerregelaars dienen te allen tijde opgevolgd worden.
14.3       Het adres van de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ is Notaris d’Aumerielaan 35, 2811 HS te Reeuwijk. Het adres van GWV Elfhoeven is Platteweg  73, 2811 HR Reeuwijk.
14.4       Via het contactformulier op www.goudsezeilweek.nl kan er contact opgenomen worden met de organisatie.

Het Comité Goudse Zeilweek nodigt je van harte uit om je in te schrijven voor deze 78e editie van de Goudse Zeilweek.