Nieuwe banenkaart op ‘s-Gravenbroekseplas

Voor de ‘s-Gravenbroekseplas is een nieuwe banenkaart beschikbaar. Op hoofdlijnen blijven de banen gelijk, er zijn wel 3 banen bij gekomen waardoor we beter in staat zijn om alle windrichtingen af te dekken. Daarnaast is er een verbetering doorgevoerd zodat alle kruisrakken zoveel mogelijk parallel aan elkaar liggen. Wij hopen hiermee nóg betere wedstrijden te kunnen organiseren.

Door deze aanpassing is ook punt 9.1 in de wedstrijdbepalingen gewijzigd. Klik hier om de laatste versie te bekijken.

Vertel het door en gebruik je oude banenkaart dus niet meer tijdens de Goudse Zeilweek!

Klik hier om de banenkaart te bekijken.