Aankondiging

Klik hier om de aankondiging te downloaden

.

Aankondiging

voor de 

81e Goudsezeilweek

georganiseerd door

Comité Goudse Zeilweek

( R&ZV “Gouda” en GWV Elfhoeven ) 

van 18 tot en met 19 mei 2024

te Reeuwijk 

1          REGELS

1.1*      Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

.           

1.2       De volgende Regels worden gewijzigd: RvW App A 2.1  ( zie 15.3)  De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

1.3       In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

.

1.4       Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

1.5       De Algemene Verordening Gegevensverklaring (AVG) verklaring welke op de website www.Goudsezeilweek.nl  te vinden is.

2          WEDSTRIJDBEPALINGEN

2.1       De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 12 mei 2024 op www.Goudsezeilweek.nl

3          COMMUNICATIE

3.1       [DP] Behalve in noodsituaties  mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

4*        DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1       Het evenement is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): 

RS 500, Valk, Randmeer, 16m2, Efsix, Laser, splash RS Feva.

4.2       Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven tot woensdag 15 mei 23.29 uur door online registratie op  www.Goudsezeilweek.nl . Tevens kan ingeschreven worden voor de lunch voor beide dagen. 

            Het vereiste inschrijfgeld en kosten voor de lunch moet betaald worden bij registratie.     

4.3       Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben.

5          INSCHRIJFGELD

5.1       Inschrijfgelden  zijn  als volgt: 

inschrijfgeldklasseLunch beide dagen
 € 30,-€ 20,-€ 20,-2-mans1-mansjeugd€ 30,-€ 15,-€ 20,-

6          PROGRAMMA

6.1       Registratie:

Datumlocatievantot
18 meiGWV Elfhoeven8.3010.00 

6.2       Data van de wedstrijden:

            Datum           Klasse              Locatie                           1e waarschuwingssein

            18 mei           alle klassen      Elfhoevenplas                 10.30 uur

            19 mei           alle klassen      s’Gravenbroekseplas      10.00 uur

6.3       Aantal wedstrijden:

klasseaantalWedstrijden per daggeplandWedstrijden per dag maximum
Alle845
    

6.4       Op de eerste geplande wedstrijddag zal voor de eerste klasse geen waarschuwingssein gegeven worden na 16.00 uur en op de laatste geplande wedstrijdag zal er voor de eerste klasse  geen waarschuwingssein gegeven worden na 15.00 uur

7          LOCATIE

7.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres:

Op 18 mei : GWV Elfhoeven, Platteweg 73-1 Reeuwijk. Tel 0182-514080

Op 19 mei : R&ZV “Gouda”, Not. d’Aumerielaan 35 Reeuwijk. Tel 0182 392280 

8          BANEN

8.1       Op de ‘s-Gravenbroekseplas zijn 11 (versie R&ZGOUDA 2017/2) en op de Elfhoevenplas 10 ( versie Banen 2009 ) banen uitgezet, waarvan de omschrijving op de desbetreffende baankaart is aangegeven. Het op de baankaarten vermelde is een onverbrekelijk deel van de wedstrijdbepalingen        

9          SCOREN

9.1       a)    Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.  

(b)   Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

Dit wijzigt App A 2.1

9.2       RvW 90.3(e) is van toepassing.

10        LIGPLAATSEN

10.1     [DP] Boten moeten op de hun toegewezen plaats liggen.

11        RISICOVERKLARING 

11.1     RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.

            Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

11.2     De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

12        VERZEKERING

12.1   Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.

13        PRIJZEN

13.1     Per klasse worden er prijzen uitgereikt.
Bij 3  t/m 5 deelnemers wordt er 1 prijs uitgereikt. 
Bij 6 t/m 9 deelnemers worden er 2 prijzen uitgereikt.
Bij 10 of meer deelnemers zullen er 3 prijzen uitgereikt worden.