Wedstrijdbepalingen

Klik hier om de wedstrijdbepalingen te downloaden. Let op! Deze worden niet op papier beschikbaar gesteld.

 

 

Wedstrijdbepalingen
voor de

81e Goudsezeilweek
georganiseerd door
Comité Goudse Zeilweek

( R&ZV “Gouda” en GWV Elfhoeven )

van 18 tot en met 19 mei 2024
te Reeuwijk


 1. REGELS

1.1* Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2 In aanvulling op de aankondiging worden de volgende Regels gewijzigd : RvW 61.1(a) zie 14.2 en A5.1 en A5.2 zie 11.3

2* WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
2.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 9.00 uur op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekend gemaakt vóór 18.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.


3 COMMUNICATIE MET DEELNEMERS

3.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het wedstrijdkantoor..
3.2 Het wedstrijdkantoor bevindt zich in:

Op 18 mei : GWV Elfhoeven, Platteweg 73-1 Reeuwijk. Tel 0182-514080
Op 19 mei : R&ZV “Gouda”, Not. d’Aumerielaan 35 Reeuwijk. Tel 0182 392280

4 [DP] GEDRAGSCODE
4.1 Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan redelijke verzoeken van race officials.

 1. SEINEN OP DE WAL
  5.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast van de startoren
  5.2 Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1 minuut ‘ vervangen door ‘niet minder dan 30 minuten’ in wedstrijdsein OW.

6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
6.1 Datum Klasse Locatie 1e waarschuwingssein
18 mei alle klassen Elfhoevenplas 10.30 uur
19 mei alle klassen s’Gravenbroekseplas 10.30 uur
6.2 Eén extra wedstrijd per dag mag worden gezeild op voorwaarde dat geen klasse meer dan één wedstrijd op het schema vóór komt en de wijziging is in overeenstemming met WB 2.1 gemaakt.
6.3 Er zijn 4 wedstrijden per dag gepland. 2 voor de lunch en 2 na de lunch
6.4 Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal de oranje vlag van de startlijn met één geluidssein worden getoond ten minste vijf minuten voordat het waarschuwingssein wordt getoond.
6.5 Op de eerste geplande wedstrijddag zal voor de eerste klasse geen waarschuwingssein gegeven worden na 16.00 uur en op de laatste geplande wedstrijdag zal er voor de eerste klasse geen waarschuwingssein gegeven worden na 15.00 uur


7* KLASSENVLAGGEN
7.1 De klassenvlaggen en starttijden 1e wedstrijd op beide dagen zijn:

RS 500   F  10.30
Valk    E  10.35
Randmeer  K  10.40
16m2    G  10.45  
Efsix    J  10.50
Laser    K  10.55
RS Feva   O  11.00

8 WEDSTRIJDGEBIED
8.1 Zie banen kaart.
9 BANEN
9.1* Op de ‘s-Gravenbroekseplas zijn 11 (versie R&ZGOUDA 2017/2) en op de Elfhoevenplas 10 ( versie Banen 2009 ) banen uitgezet, waarvan de omschrijving op de desbetreffende baankaart is aangegeven. Het op de baankaarten vermelde is een onverbrekelijk deel van de wedstrijdbepalingen


10 MERKTEKENS
10.1* Zie Banen kaart


11 DE START
11.1 Zie Banen kaart
11.2 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden, gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden.
Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 50 meter aan loef en aan lij en 50meter aan weerszijden van de startlijn.
11.3 Een boot die later start dan 5minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A5.1 en A5.2.

12 WIJZIGEN VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

12.1 Zie banen

13 DE FINISH
13.1 Zie Banen kaart

14 VERHOORAANVRAGEN
14.1 Voor iedere klasse is de protesttijdlimiet 45 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in die klassein de laatste wedstrijd van de dag, of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden gevaren, welke van de twee het laatste is. De tijd zal getoond worden op het officiële mededelingen bord.
14.2 In aanvulling op regel 61.1 (a) RvW geldt : Een boot die de bedoeling heeft te protesteren dient dit bij de finish onmiddellijk aan het comité te melden.
14.3 Verhoor aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor
14.4 Mededelingen zullen worden getoond binnen 15 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden in de protestkamer gehouden in het verenigingsgebouw.

15 AFVAL AFGIFTE
15.1 Afval kan worden afgegeven aan officiële boten

16 ORGANISATIE

De wedstrijdleider is : 18 mei Thijs Struijs : 19 mei Thijs Struijs

De voorzitter van het protestcomité is : Geert Geelkerken